06 15056080 info@mascoaching.nl

Vergoedingen

Vergoeding door de verzekeraar

Sommige verzekeraars vergoeden de Mindfulnesstraining. Check uw polis voor de precieze bedragen en voorwaarden.
Of bezoek De Zorgwijzer.

Vergoeding door de werkgever

Ook via de Werkgever is het mogelijk het gehele bedrag voor de training vergoed te krijgen. Ziekteverzuim kost een bedrijf veel geld. Je werkgever heeft er groot belang bij dat ziekteverzuim door stress wordt voorkomen. Een mindfulness training of coachtraject  krijgt bij werkgevers steeds meer erkenning als een betaalbaar en effectief energiemanagement programma voor medewerkers. Werkgevers vergoeden de kosten altijd vanuit het persoonlijk professionaliseringsbudget of budget voor re-integratie of duurzame inzetbaarheid, dat voor werknemers beschikbaar is. Dit budget kun je inzetten om een stressreductie/ aandachttraining te bekostigen. Schroom dus niet om op je werk na te vragen of ze de training vergoeden in het kader van: Jij investeert je energie, je werkgever het geld en jullie zijn allebei blij met de (werk)resultaten.

Vergoeding door de belasting

Kosten voor coaching zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als u het inzet om beter of effectiever te presteren op uw werk of als u het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij uw huidige werkgever als daarbuiten. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt (bron: belastingdienst 2017):

De opleiding of studie (in dit geval: het coachingtraject) is gericht op uw huidige of toekomstige beroep.
Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach).
U krijgt geen studiefinanciering
Uw totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro inclusief btw.
Voorbeeld: bij het particuliere uurtarief van coaching bij MAS Coaching van €95  per 1,5 uur betekent dit dat de kosten al na ca. 3 bijeenkomsten volledig aftrekbaar zijn. Concreet houdt dit in dat u boven de 250 euro 36,55%, 40,8% of zelfs 52% bespaart op de kosten van uw coachingtraject, afhankelijk van in welke belastingschijf uw inkomen valt.
Wilt u gebruik maken van deze regeling? Geeft dit dan bij mij  aan, dan zorg ik ervoor dat er een duidelijke omschrijving van het traject op uw factuur vermeld wordt. De exacte voorwaarden van deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst

Vergoeding door uitkerende instantie

Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training betaalt. Van belang is dan om goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan of aan het goed blijven functioneren in een baan.

Vergoeding door de gemeente

Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers terecht komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een training voor de mantelzorger.

Betalingsregeling of aangepaste prijs

Wanneer de vergoeding voor de training een belemmering vormt, is gespreide betaling of een aangepaste prijs wellicht mogelijk. Neem contact met mij op om over de mogelijkheden te praten.

MAS staat voor beweging, flow, balans, bewustwording, energie, dynamiek.

Nieuwsgierig?

In het kort iets vertellen over jezelf, als mens en als coach, is best lastig. Ik hoop dat je met deze tekst een idee hebt gekregen. Misschien ben je nieuwsgierig geworden naar mij als coach en wil je kijken of er ook daadwerkelijk een klik is om samen op pad te gaan. Dan is dat wederzijds. Ik ben ook nieuwsgierig naar jou. Of ik de juiste persoon ben die jou weer in beweging kan krijgen.

Zin om een keertje kennis te maken? Laat me weten via de button en ik neem contact met je op voor een vrijblijvende call.

Everything happens for a reason

1-op-1 coaching Leeuwarden - Coaching Leeuwarden - Coach Leeuwarden - Bewustwording - Mind Walk - Retreats - Mindful Dance - Mind Flow - Business Coach - Life Coach - Intuïtief Coach - Spiritueel Coach - Transformatie Coach - Bewustwordingscoach